1.قبل از روشن کردن تهویه ابتدا چند دقیقه پنجره های خودرو را پایین بکشید و بعد از مدتی که هوای داخل خودرو عوض شد فن کولر را روشن کنید.

2.تا زمانی که دور موتور پایین است اقدام به روشن کردن کولر خودرو نمایید.بعد از روشن کردن کولر در ابتدای کار، فن را روی دور تند قرار دهید

3.بهتر است داخل تونل ها کولر را به حالت گردش داخلی  تنظیم کنید.و هنگامی که ماشین در حالت سکون قرار دارد یا پشت چراغ قرمر هستید  کولر را خاموش کنید.

4.هنگامی که در سربالای در حال حرکت هستید کولر خود را خاموش کنید ولی در سرپایینی کولر خود را روشن بگذارید.

5.در بزرگراه ها یا در جاهای که با سرعت بالا در حال حرکت هستید به جای اینکه پنجره هارا باز کنید  کولر را روشن کنید.

6.باید از کولر خودروی خود مراقبت کنید.حداقل در هر ماه به مدت 30 دقیقه  کولر خود را روشن بگذارید تا گاز خنک کننده  رسوب نکند و بعد گرفتار دردسر نشوید

#کولر#مراقبت از کولر#کولر رنو3کولر رنو-داستر#طریقه روشن کردن کولر#روشن کردن کولر

تندر90

تندر90

شما اینجا هستید: