برخی از افراد در صورت مشاهده کم شدن روغن ترمز ، اقدام به اضافه کردن روغن می کنند تا سطح روغن به حد مجاز برسد . این کار صحیح نیست ؛ چرا که پایین آمدن سطح روغن ترمز نشانگر زمان تعویض لنت ها بوده و در صورت تعویض آنها خواهید دید که سطح روغن دوباره بالا می آید.

البته در برخی از مواقع نیز نشتی شلنگ ها یا سیستم ترمز سبب می شود که سطح روغن پایین بیاید که می بایست سریعا به افراد متخصص جهت رفع نشتی سیستم ترمز مراجعه کرد .

تندر90

تندر90

 

شما اینجا هستید: