تنظیم پشتی صندلی درتندر90 توسط مهره تنطیم صندلی انجام میگیرد که برای راننده وسرنشین بسیار دشوار میباشد با نصب کیت صندلی برقی در تندر90 این مشکل مرتفع شده و جلو و عقب کردن پشتی صندلی به صورت برقی و بسیار راحت انجام میگیرد این کیت شامل دو دستگاه میباشد که در کنار صندلی های جلو سمت راننده و شاگرد نصب میشود .نصب این دستگاه بسیار آسان میباشد .به این صورت که گیره اهایی که بروی کیت صندلی برقی وجود دارد قسمت پشتی اسکلت صندلی را میگیرد وتوسط پیچ و خار محکم میشود و برق دستگاه نیز از سیم قندکی خودرو گرفته میشود .این کیت دارای یکسال گارانتی میباشد.

ال90

ال90

شما اینجا هستید: