✅ کی لس استارتر و دزد گیر رنو داستر
✅با نصب این سیستم دیگه احتیاجی به سویچ ماشینتون نیست
✅شما کلید کی لس رو توی جیبتون میذارید هنگامی که نزدیک ماشین میشید در های ماشین باز میشود.

داستر

داستر

شما اینجا هستید: