۴۷۱ بازدید
0دیدگاه

تفاوت HACوDAC

 

HAC

عملکرد این سیستم به این صورت است، هنگامی که که خودرو در شیب شدیدی قرارمیگیرد تازمانی که بخواهید شروع به حرکت کنید یعنی تا  پا را از روی پدال  ترمز برداریدو ترمز دستی

را بکشید  و اقدام به  فشار دادن پدال گاز بکنید، در حالت عادی خودرو کمی به عقب می‌رود که امکان برخود با ماشین یا عابری که پشت ماشین است را دارد که ممکن است باعث ایجاد خسارت شود.

دراین مواقع این سیستم به کمک شما می‌آید و از طریق سنسورهای که برایش تعبیه شده، شیب را تشخیص میدهد و وقتی که شما پایتان را از روی  ترمز  برمیدارید

اما  این سیستم از نیروی ترمز استفاده می‌کند و اجازه نمی‌دهد خودرو به سمت عقب برود تا زمانی که شما اقدام به فشار دادن پدال گاز نکنید خودرو تکان نمی‌‌خورد، اما با فشار دادن

پدال گاز خودرو بدون حرکت به عقب، شروع به حرکت می‌کند.

DAC

عملکرد این سیستم به این صورت است هنگامی  که خودرو در یک سراشیبی لغزنده در حال حرکت است، با توجه به سنسور های که دارد به راننده اجازه حرکت با سرعت زیاد

را نمیدهد وبا یک سرعت تعین شده حرکت میکند  حتی اگر راننده پای خود را تا اخرروی روی پدال گاز  هم فشار دهد سرعت خودرو به طور اتوماتیک از 5 کیلومتر بر ساعت بیش تر نمی شود

و فقط باعث اسیب رسیدن  و کاهش طول عمر به قطعات میشود.

با وجود چنین امکاناتی در خودروها، نه تنها از میزان خسارات و تلفات به طور قابل ملاحظه جلوگیری خواهد کرد، بلکه به افزایش کارایی قطعات خودرو نیز تا حد زیادی کمک می کند.

#رنوپخش#رنو#کپچر#DAC#HAC

شما اینجا هستید: