۳۹۵ بازدید
0دیدگاه

این سنسور که معمولاً به نام فشنگی آب شناخته می شود یک مقاومت از نوع NTC (Negative Termal Coefficient) می باشد. این نوع مقاومت ارتباط مستقیم با دما دارد به طوری که اگر دمای پیرامون آن افزایش یابد، مقاومت آن کاهش پیدا می کند.

روش کار این سنسور به این شکل است که ECU ولتاژ ورودی ( ۵ ولت ) به سنسور می دهد و سنسور بر اساس مقاومت وابسته به دمایی  که در آن لحظه دارد، ولتاژ خاصی را به ECU برمیگرداند که هر ولتاژ تعریف خاصی دارد و بیانگر دمای خاصی است.
از آنجایی که سنسور دمای آب از نوع NTC می باشد ، اگر دمای آب بالا برود مقاومت آن کم می شود. هرچه ولتاژ برگشتی به ECU  بیشتر و نزدیک به ۵ ولت باشد دمای آب موتور بالاتر است و درصورت سرد بودن دمای آب موتور چون مقاومت سنسور بالا می رود ولتاژ برگشتی به ECU  کمتر می شود و ECU بر اساس آن ولتاژ برگشتی، از دمای آب موتور اطلاع پیدا می کند. در نتیجه شما دمای آب خودرو را در صفحه آمپر مشاهده خواهید کرد.

تندر90

تندر90

شما اینجا هستید: