تمام شدن بنزین باک خودرو مساوی است با جذب تمام آلودگی‌ها و رسوبات ته‌نشین شده باک به داخل سیستم انژکتور و خرابی خودرو

قبل از روشن شدن چراغ بنزین، اقدام به بنزین زدن نمایید.

ساندرو

ساندرو

شما اینجا هستید: