۳۹۵ بازدید
0دیدگاه

برای باتری به باتری کردن خودرو از مراحل زیر پیروی کنید:

مطابق شکل کابل قرمز رنگ را به سر مثبت باتری دارای مشکل متصل کنید.

حال سر دیگر همین کابل قرمز را به سر باتری سالم متصل کنید.

کابل سیاه را به سر منفی باتری سالم متصل کنید.

سر دیگر کابل سیاه را به قطعه ای فلزی از خودروی خراب متصل کنید.

بهتر است این قسمت فلزی قسمتی رنگ نشده باشد که ارتباط برقرار شود (این کار را با پیچ و مهره ها و … نیز می توانید انجام دهید).

حالا ماشین دارای باتری سالم را روشن نمایید و یک الی دو دقیقه بگذارید ماشین روشن باشد. برای انتقال انرژی بیشتر می توانید با گاز دادن بیشتر دور موتور ماشین را بالا ببرید.
باتری خالی باید شارژ شده باشد، می توانید استارت بزنید. در صورتی که ماشین روشن نشد در ابتدا اتصال کابل ها را چک کنید و مراحل بالا را بار دیگر انجام دهید.

ساندرو

ساندرو

شما اینجا هستید: