آنتن کوسه ای تالیسمان -مشکی مدل T1 ،

که توسط چسب دو طرفه بسیار قوی بروی سقف رنو تالیسمان نصب میشود و نمای زیبایی به خودرو میبخشد.

رنوتالیسمان

شما اینجا هستید: