۹۷ بازدید
0دیدگاه

اکسل یک نوع محوری می باشد که به چرخ های خودرو این اجازه را می دهد

که کنار یکدیگر به راحتی نصب شوند.

اکسل خودرو وظیفه انتقال قدر و مکانیزم فرمان همچنین کاهش دور و آزادی های حرکتی

را به عهده دارد.

رنو تالیسمان

رنو تالیسمان

شما اینجا هستید: