۱۱۷ بازدید
0دیدگاه

تسمه تایم، میلنگ را به میل بادامکها متصل می کند تا به نوبت ، بسته شدن و باز شدن دریچه سوپاپ‌ها را کنترل کند.

ساندرو
ساندرو
شما اینجا هستید: