یکی از مهم ترین قطعه ها در قسمت سیستم خنک کننده موتور، در منبع انبساط (در رادیاتور) است که فشار مایع خنک کننده را در حد مطلوب نگه می دارد و به عنوان درپوشی برای نگهداشتن آب در داخل رادیاتور و سیستم خنک کننده موتور عمل می کند و مانع از جوش آوردن موتور می شود. اگر در رادیاتور خراب شود، هنگام بالا رفتن دمای آب، به علت فشار بالای مایع در سیستم خنک کننده، آب از سمت در رادیاتور بیرون می زند و نشت می کند. بیرون زدن آب از در رادیاتور به مرور زمان باعث سوختگی واشر سر سیلندر می شود.
در زمان گرم بودن موتور، در رادیاتور را باز نکنید.
ماهی یکبار، در رادیاتور و آب داخل رادیاتور را بررسی کنید.

 

 

ساندرو

ساندرو

شما اینجا هستید: