درجه داخل باک-پمپ بنزین ال 90

درجه داخل باک در قسمت عقب خودرو و زیر صندلی های عقب و در داخل باک خودرو قرار گرفته که

سوخت را هنگام روشن شدن موتور خودرو پمپاژ می کند پمپ سوخت که در دسته سیستم سوخت

رسانی خودرو قرار دارد، وظیفه پمپاژ و انتقال بنزین از باک به سر موتور را بر عهده دارد.

رنو ال 90

رنو ال 90

شما اینجا هستید: