۱۸۶ بازدید
0دیدگاه

سپر جلو قسمتی از بدنه خودرو می باشد

علت اصلی طراحی این قسمت خودرو ایجاد مقاومت و امنیت در برابر ضربه به خودرو می باشد

سپر خودرو به هنگام تصادفات خسارت ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

رنو داستر

رنو داستر

شما اینجا هستید: