Menu
خانه » خرید سپر عقب داستر
سپر عقب داستر

سپر عقب قسمتی از بدنه خودرو می باشد

علت اصلی طراحی این قسمت خودرو ایجاد مقاومت و امنیت در برابر ضربه به خودرو می باشد

سپر خودرو به هنگام تصادفات خسارت ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

رنو داستر
رنو داستر