۴۹۰ بازدید
0دیدگاه

دینام یک ژنراتور الکتریکی است که جریان مستقیم را یا استفاده از یک سوئیچ ایجاد می کند.

و پایه دینام قطعه ای در داخل موتور اتومبیل می باشد که دینام روی آن نصب می شود.

 

ساندرو

ساندرو

شما اینجا هستید: