۲۷۶ بازدید
0دیدگاه

پد کامل داخل تندر پلاس که شامل 4 تیکه میباشد که 1 تکه آن داخل جای لیوانی قرار میگیرد

و علاوه بر اینکه پوشش مناسبی برای پیچ این قسمت میباشد ،

همچنین باعث فیکس تر نگه داشتن لیوان نیز میشود.

یک دیگر از این پد داخل داشبور قرار میگیرد که بسیار کاربردی میباشد

و از سر و صدای وسایل داخل داشبورد هنگام رانندگی جلوگیری میکند

این ست شامل دوتیکه دیگر یکی برای محفظه زیر ترمز دستی و دیگری برای محفظه جلوی جالیوانی میباشد .

در کل استفاده از این پدها علاوه بر زیبایی باعث جلوگیری از سر و صدای وسایلی که در این قسمتها قرار میدهیم میشود.

تندر90

تندر90

شما اینجا هستید: