۷۵۶ بازدید
0دیدگاه

کمک فنر یا جاذب ضربه یک قطعه مکانیکی است که در نزدیکی چرخ های خودرو نصب می شود

کمک فنر وظیفه دارد که نوسانات ایجاد شده در فنر خودرو را کنترل و در نهایت میرا کند.

ساندرو
ساندرو
شما اینجا هستید: