۳۹۳ بازدید
0دیدگاه

گلگیر بخشی از بدنه یک خودرو، موتورسیکلت یا هر وسیله نقلیه دیگر است

که بر دور چرخ های آن وسیله قرار دارد.

هدف از ایجاد این وسیله جلوگیری از پرتاب شدن شن و ماسه، گِل، سنگ یا آبِ روی زمین

به هوا در زمان حرکت وسیله نقلیه است.

ساندرو
ساندرو
شما اینجا هستید: