۱,۲۶۱ بازدید
0دیدگاه

زمانی که موتور بیش از حد روغن کم می کند, بیشتر از نیم لیتر ممکن است نشتی روغن از:
کاسه نمد عقب میل لنگ
واشر زیر سینی جلوی میل لنگ
واشر در پوش سوپاپ ها
واشر فیلتر روغن
واشر پمپ بنزین
کاسه نمد گلویی دلکو
واشر کارتر
پیچ تخلیه روغن

باشد. آن ها را شناسایی و در صورت لزوم عوض نمایید.

فرسودگی زیاد در رینگ ها با سیلندر باعث سوختن روغن به وسیله موتور شده که علامت آن خارج شدن دود سیاه و غلیظ از اگزوز است. در صورتی که رینگ های جدیدی روی پیستون می خواهید نصب کنید مستلزم آن است که مقدار تراش سیلندر باید مشخص باشد.

در صورت خراب شدن راهنمای سوپاپ آن ها را تعمیر و پس از آن باید حلقه ی لاستیکی که روی ساق سوپاپ است تعویض شود.

در صورت کثیف شدن جدار پیستون و شیارهای رینگ ها که در نتیجه رینگ ها عمل خود را به خوبی انجام ندهند آن ها را باید تعویض کرد.

تندر90

تندر90

شما اینجا هستید: