۲۸۱ بازدید
0دیدگاه

این فیلتر روغن اورجینال بوده و در بسته بندی اصلی رنو میباشد. روغن موتور در عملکرد موتورهای احتراقی نقش بسزایی داشته و فیلتر روغن باعث صاف شدن روغن موتور و بهبود عملکرد موتور خودرو میباشد . طبق استاندارد خودرو سازی در هر بار تعویض روغن موتور موتور میبایست فیلتر روغن نیز تعویض شود. یکی از علائم کثیفی فیلتر بنزین پایین آمدن راندمان موتور است که باعث کم شدن کشش موتور می شود و قدرت موتور کاهش می یابد.

رنو کپچر

رنو کپچر

شما اینجا هستید: