محافظ استیل لبه صندوق علاوه بر زیبایی از قسمت پلاستیکی لبه صندوق در برابر ضربات احتمالی و شکستگی ناشی از جابجایی ساک ،چمدان و وسایل پیکنیک محافظت مینماید

قیمت:150,000تومان

کپچر- رنو کپچر
شما اینجا هستید: