۱۵۱ بازدید
0دیدگاه

نمدی داشبورد رنو ساندرو بروی داشبورد قرار میگرد و از داشبورد خودرو در برابر تابش آفتاب شدید و یا گرد وخاک جلوگیری کرده و باعث طول عمر بیشتر داشبورد رنو ساندرو میشود.

رنو ساندرو

رنو ساندرو

شما اینجا هستید: