پاور سانروف رنو کولیوس جدید با سوکت فابریک میباشد . این قطعه از لحاظ امنیتی بسیار مهم بوده و هنگام خارج شدن از خودرو و با فشردن دکمه بسته ریموت اگر سسانروف باز باشد انرا میبندد و سپس دربه قفل میشود.این قطعه ساخت کشور فرانسه تحت برند فارو میباشد.

کولیوس-کولیوس جدید- نیو کولیوس -

شما اینجا هستید: