پشه پران و یا سنگ پران رنو ساندرو ویا محاظ درب موتور که از جنس پلاستیک میباشد و در قسمت جلویی درب موتور رنو ساندرو نصب میشود و از برخورد سنگیریزه و یا حشارات به درب موتور محافظت میکند این قطعه توسط پیچ و خار و بسیار اسان نصب میشود و از مزیت های نصب این نسبت به نمونه های داخل بارار این میباشد که پس از نصب امکان سرقت آن وجود ندارد. این قطعه با برند فارو میباشد .

رنو ساندرو

رنو ساندرو

شما اینجا هستید: