کیت فلاپ دور گلگیر و رکاب طرح استپ وی رنو ساندرو که شامل 10 تیکه میباشد که بروی رنو ساندرو معمولی نصب شده و رنو ساندرو  شبیه به ساندرو استپ وی میشود. این کیت فلاپ توسط پیچ نصب میشود و نیازی به چسب کاری ندارد. این فلاپ ها به علت پهنای بیشتر نسبت به فلاپ های دیگر باعث محافظت بیشتری از لبه گلگیر میشود.

رنو ساندرو

رنو ساندرو

شما اینجا هستید: