کمک فنرها در ۳ وضعیت زیر مؤثرند

رنو پخش:
✔️ ترمزگیری:
در صورتی که کمک فنرها ضعیف باشند فاصله توقف خودرو در اثر ترمزگیری بیشتر می‌شود. این فاصله حتی زمانی که ترمزگیری در جاده‌های ناهموار باشد افزایش می‌یابد.
✔️ پیچ‌های جاده:
در صورتی که کمک فنرها در شرایط نامطلوبی قرار داشته باشند در هنگام حرکت در پیچ‌ها، خودرو بیش از حد به زمین نزدیک شده در این حالت سیستم تعلیق کاملا تحت فشار قرار می‌گیرد. هم چنین قدرت فرمان‌پذیری خودرو کاهش می‌یابد.
✔️ سایش تایرها:
در صورتی که کمک فنرها در شرایط استاندارد قرار نداشته باشند تایرها تحت فشار بیش از حد قرار می‌گیرند. در این حالت آج تایرها به مرور از بین رفته و سایش آنها بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر کمک فنرها می‌توانند با تنظیم سطح تماس بین تایر و سطح جاده شرایط رانندگی بهتری را فراهم نمایند.
✅ تاثیر عملکرد کمک فنرها بر سایش تایرها و کنترل خودرو

یکی از بخش‌هایی که رانندگی با خودرو را لذت‌بخش می‌نماید عملکرد صحیح کمک‌فنرهاست.

سایش غیرعادی تایرها و خرابی کمک فنرها بر رفتار و عملکرد خودرو هنگام رانندگی تأثیر به‌سزایی دارد.
✔️ خرابی کمک فنرها باعث بروز مشکلات زیر می‌شود:

? عدم کنترل مناسب خودرو در پیچ‌های تند جاده که منجر به انحراف خودرو از مسیر می‌شود.

? لرزش جلوبندی در جاده‌هایی که سطوح ناهموار دارند. این لرزش در غربیلک فرمان نیز احساس شده و در هنگام عبور از ناهمواری‌ها، صداهای بلند و غیرعادی نیز شنیده می‌شود.

? شیرجه رفتن خودرو در حین ترمزهای شدید ممکن است به دلیل خرابی کمک فنرها باشد.

? جهش چرخ‌ها از روی ناهمواری‌ها باعث لغزش و سرخوردن مستمر خودرو می‌شود.
✅ نتیجه اینکه:

تشخیص مستهلک‌شدن کمک فنرها برای بسیاری از تعمیرکاران غیر قابل لمس و مشکل است. پس بهتر است دقت کنید عمر مفید کمک فنرهای خودرو به اتمام نرسیده باشد. وجود مشکل در حفظ تعادل خودرو و انحراف در پیچ‌ها می‌تواند بر اثر خرابی کمک فنرها باشد.
⚠️ همیشه کمک فنرها را به صورت جفت تعویض نموده و از تعویض تکی آنها خودداری نمایید. در صورتی که از کمک فنر، روغن نشت کند، بلافاصله باید نسبت به تعویض آنها اقدام کرد.
✔️ چرا که اگر کمک فنرها بیش از حد فرسوده شوند:

? در هنگام ترمزگیری مسافت توقف افزایش می‌یابد.
? در هنگام پیچیدن سرعت کاهش می‌یابد.
? عمر تایرها نیز کاهش خواهد یافت.

تندر90
تندر90
شما اینجا هستید: